Pobalscoil na Tríonóide

Board of Management Agreed Report 27th January 2020

10-February-20

Board of Management

Agreed Report – 27th January 2020

  • At its first meeting of a new Board of Management held on Monday January 27th 2020 Ms Elma Hayes was elected Chairperson.
  • Members welcomed the very positive M.L.L.(Management Leading & Learning) Draft Report following recent School Inspection
  • The Board were briefed on legislation, policies and procedures under-pinning the Board’s work.
  • Members received the Agenda for the next meeting: Monday 10th

Bord Bainistíochta

Tuarascáil Chomhaontaithe – 27ú Eanáir 2020

  • Ag an chéad chruinniú den Bhord Bainistíochta nua a tharla ar an Luan 27ú Eanáir 2020 toghadh Ms Elma Hayes mar Chathaoirleach.
  • Chuir na baill fáilte roimh an Dréacht-Tuarascáil C.F.B.(Ceannasaíocht & Foghlaim Bhainistíochta) an-dearfach tar éis na cigireachta scoile is déanaí.
  • Tugadh mionteagasc don Bhord ar reachtaíocht, ar pholasaithe agus ar nósanna imeachta a chuireann taca faoi obair an Bhoird.
  • Fuair na baill an Clár Gnó don chéad chruinniú eile: Dé Luain 10ú Feabhra
No events found
Follow us
Enquire
Contact
Pobalscoil na Tríonóide,
Youghal,
Co. Cork,
Ireland

024 25836


Microsoft Education
Location
© 2020 Pobalscoil na Tríonóide