Pobalscoil na Tríonóide

Curaclam

Curaclam

 • Gaeilge/ Irish
 • Béarla/ English
 • Matamaitic/ Maths
 • Fraincis / French
 • Gearmáinis/ German
 • Spáinnis/Spanish
 • Stair/ History
 • Tíreolaíocht/ Geography
 • Eolaíocht/ Science
 • Staidéar Gnó/ Business
 • Eacnamaíocht Bhaile/ Home Ec
 • Adhmadóireacht/ Wood Wk
 • Grafaic Theicniúil / T.G
 • Ealaín, Ceird, Dearadh/ Art
 • Ceol/ Music
 • Oideachas Sóisialta Pearsanta agus Sláinte/ S.P.H.E
 • Creideamh/ Religion
 • Corpoideachas/ P.E
 • Oideachas Sibhialta, Sóisialta agus Polaitiúil/ C.S.P.E
 • TEC/ ICT

An Teastas Sóisearach

Is clár trí bliana é an Teastas Sóisearach.

Tá na croí-ábhair agus roinnt mhaith den réimse leathan rogha-ábhair ar fáil trí mhéan na Gaeilge.

An Idirbhliain

Bíonn deis ag daltaí ón Mátharscoil, Pobalscoil na Tríonóide, An Idirbhliain a dhéanamh linn i nGaelscoil na Tríonóide. Is iontach an seans í seo feabhas a chur ar a gcuid Gaeilge, labhartha agus scríofa sula dtugann siad faoin gcúrsa Ardteiste. Bíonn agallaimh ar siúl sa Ghaelscoil roimh dheireadh na tríú bliana agus tairgítear áiteanna ar bhonn na suime agus an chumais sa Ghaeilge a thaispéantar sna hagallaimh sin.

An Cúrsa Ardteistiméireachta

Is clár dhá bhliana é an Cúrsa Ardteistiméireachta.

Oct
15 2018
Maths Week
Oct
17 2018
Open Evening
Oct
25 2018
TY Gaisce Walk
Nov
19 2018
Internet Safety Workshop 1st Year
Nov
29 2018
3rd Year Parent / Teacher Meeting 4.15 p.m. - 6.15 p.m.
Follow us
Enquire
Contact
Pobalscoil na Tríonóide,
Youghal,
Co. Cork,
Ireland

024 25836


Microsoft Education
Location
© 2018 Pobalscoil na Tríonóide