Pobalscoil na Tríonóide

Open Evening

OPEN EVENING

Pobalscoil na Tríonóide, Youghal would like to invite all 6th class students

and their parents/ guardians to our Open Evening

On Wednesday 17th October 2018

at

4.30p.m.

Opportunity to view the school

4.30p.m. – 5.45p.m.

Information regarding Irish Medium education in Gaelscoil na Tríonóide 5.15p.m.

Reading Room

Principal’s Address/Information Session

6.00p.m.

Closing date for enrolment forms from 6th class students: Friday 26th October 2018

TRÁTHNÓNA OSCAILTE

Ba mhaith le Pobalscoil na Tríonóide cuireadh a thabhairt do dhaltaí ón séú rang agus a dtuistí/a gcaomhnóirí teacht chuig ár dTráthnóna Oscailte

Dé Céadaoin

17ú lá Deireadh Fómhair 2018

ag

4.30 i.n.

Deis an scoil a fheiscint 4.30 – 5.45i.n.

Eolas faoi Ghaelscoil na Tríonóide 5.15i.n.

Sa Seamra Léitheoireachta

Oráid an Phríomhoide agus seisiún eolais

6.00i.n.

An dáta deireanach d’fhoirmeacha cláraithe ó dhaltaí 6ú rang:

Dé hAoine 26ú Mí Dheireadh Fomhair 2018

Feb
18 2019
Mid Term Break
Feb
27 2019
Staff Meeting
Follow us
Enquire
Contact
Pobalscoil na Tríonóide,
Youghal,
Co. Cork,
Ireland

024 25836


Microsoft Education
Location
© 2019 Pobalscoil na Tríonóide