Pobalscoil na Tríonóide

Open Evening

OPEN EVENING

Pobalscoil na Tríonóide, Youghal would like to invite all 6th class students

and their parents/ guardians to our Open Evening

On Wednesday 17th October 2018

at

4.30p.m.

Opportunity to view the school

4.30p.m. – 5.45p.m.

Information regarding Irish Medium education in Gaelscoil na Tríonóide 5.15p.m.

Reading Room

Principal’s Address/Information Session

6.00p.m.

Closing date for enrolment forms from 6th class students: Friday 26th October 2018

TRÁTHNÓNA OSCAILTE

Ba mhaith le Pobalscoil na Tríonóide cuireadh a thabhairt do dhaltaí ón séú rang agus a dtuistí/a gcaomhnóirí teacht chuig ár dTráthnóna Oscailte

Dé Céadaoin

17ú lá Deireadh Fómhair 2018

ag

4.30 i.n.

Deis an scoil a fheiscint 4.30 – 5.45i.n.

Eolas faoi Ghaelscoil na Tríonóide 5.15i.n.

Sa Seamra Léitheoireachta

Oráid an Phríomhoide agus seisiún eolais

6.00i.n.

An dáta deireanach d’fhoirmeacha cláraithe ó dhaltaí 6ú rang:

Dé hAoine 26ú Mí Dheireadh Fomhair 2018

Aug
21 2019
Staff Return to School
Aug
22 2019
1st Year Induction 11.10 - 13.10
Aug
23 2019
2nd / 3rd / 6th Year Induction
Aug
26 2019
1st Year Induction Continued... - 4th /5th Year Induction 8.50 - 10.50
Aug
27 2019
All years in base classrooms 8.50 - 9.30 / Full timetable 9.30 - 15.50
Follow us
Enquire
Contact
Pobalscoil na Tríonóide,
Youghal,
Co. Cork,
Ireland

024 25836


Microsoft Education
Location
© 2019 Pobalscoil na Tríonóide